Thế giới đa cực chống chiến tranh

Lời kêu gọi khẩn cấp từ một Liên minh đa cực cho hòa bình. Thế giới chúng ta đang ở một bước ngoặt quan trọng và nguy hiểm. Các chính sách phá hoại sẽ can thiệp quân sự đơn phương và thay đổi chế độ bất hợp pháp. Hoa Kỳ và cái đồng minh sử dụng phương tiện truyền thông để can thiệp vào quân sự đơn phương làm thay đổi chế độ của các nước và nguy và sẽ dẫn đến khả năng cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc thế giới và có thể xảy ra cuộc chiến tranh thế giới mới.

Bây giờ là thời điểm cấp bách để giải quyết mỗi đe dọa nghiêm trọng đến con người:

-Yêu câu Hoa Kỳ không can thiệp vai quyền tự quyết của mỗi người quốc gia.

-Tôn trọng các nguyên tắc về chủ quyền mỗi dân tộc

-Đặt việc chấp hành pháp luật quốc tế ưu tiên hàng đầu

Đây là cuộc gọi khẩn cấp tới các quốc gia, các tổ chức, các phong trào hòa bình trên thế giới cùng tham gia để xây dựng một liên minh toàn cầu sức mạnh nhằm ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra. Bằng cách tăng cường sự hợp tác đa cực, thúc đẩy ngoại giao hòa bình, cải luật pháp quốc tế, cùng nhau chống lại chủ nghĩa Xâm luộc và bác bỏ những thái độ khiêu khích đơn phương

Chúng ta hợp tác cúng với Thế giới đơn cực, trong đó phương Tây quyết định số phận thế giới, hang hợp tác thành Thế giới đa cực trong đó có chủ quyền quốc gia, một môi trường hòa bình, một hợp tác hữu nghị vá tôn trọng lẫn nhau?

Điều rõ ràng, rằng Thế giới đa cực là sức mạnh tổng hợp mà chúng ta cần phải lựa chọn và hợp tác 

Chúng tôi hãy tham gia lời kêu gọi này bằng cách ký tên hoặc phổ biến các tuyên bó này đến tất cả mọi người bằng sự nổ lực của mình.

„KHÔNG đến chiến tranh … CÓ, đến một thế giới đa cực! „

(translation by Susann)